Hướng dẫn thanh toán

STT NHÓM SẢN PHẨM NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
  THÔNG TIN

TÀI KHOẢN

  Tài khoản số 036704070008888

Mở tại Ngân hàng HDbank – PGD 3/2

Chủ tài khoản: Cty CP tư vấn xây dựng Bình Thuận.

1 NỘI THẤT 1. Thanh toán khi nhận hàng

– Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
– Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương Thức Thanh Toán.
– Ngay sau khi nhận được đơn hàng, showroom sẽ xác nhận với bạn qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Showroom cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn thông qua email hoặc điện thoại.

 

2. Thanh toán ngân hàng

Có 3 hình thức  thanh toán ngân hàng:
– Chuyển khoản trực tiếp: quý khách vui lòng đến trực tiếp ngân hàng và chuyển tiền vào một trong những hệ thống tài khoản showroom.
– Chuyển khoản qua máy ATM: quý khách đến máy ATM gần nhất và sử dụng thẻ ATM của mình để chuyển.
– Chuyển khoản qua hệ thống internet Banking: Quý khách đăng ký sử dụng internet Banking cho tài khoản của mình và chuyển vào tài khoản showroom.

 

2 BẾP VÀ THIẾT BỊ BẾP Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng hoặc bằng hình thức theo thỏa thuận của khách hàng với công ty.

 

3 GẠCH Thanh toán sau:

–  Chậm nhất vào ngày 03 hàng tháng, Bên A sẽ chuyển cho Bên B bảng đối chiếu công nợ phát sinh của tháng trước đó cùng với tất cả hóa đơn phát sinh trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng đối chiếu).

Việc đối chiếu công nợ sẽ không được tiến hành nếu như thiếu một trong bốn loại chứng từ trên.

 Thanh toán ngay

– Bên B thanh toán tiền cho Bên A 100% giá trị đơn hàng TRƯỚC hoặc NGAY khi mua hàng.

Kỳ hạn thanh toán:

Bên B thanh toán tiền cho Bên A theo quy định như sau:

–  Bên B phải thanh toán dứt điểm cho Bên A vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

–  Đến hạn thanh toán (ngày 10 hằng tháng) mà Bên B vẫn chưa thanh toán công nợ, Bên B phải chịu tính lãi 0,1% trên giá trị chậm thanh toán cho mỗi ngày chậm thanh toán và Bên A sẽ ngừng giao dịch mua bán. Trong trường hợp, Bên B tiếp tục mua hàng thì phái thanh toán dứt điểm tiền nợ cũ; đồng thời thanh toán trước tiền hàng cho lô hàng mới.

Hạn mức thanh toán chậm:

Hạn mức thanh toán chậm được hiểu là tổng số tiền cụ thể mà Bên A chấp thuận để  Bên B được phép thanh toán chậm theo các kỳ hạn thanh toán nêu trên. Hạn mức thanh toán chậm tùy thuộc vào doanh số cam kết mà bên B đưa ra khi ký hợp đồng đại lý với bên B và được thực hiện theo từng năm một.

Hạn mức thanh toán chậm sẽ được thanh toán ngay nếu Bên B có vi phạm về nghĩa vụ thanh toán hoặc tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Đối với các dự án mà Bên B cung cấp vật tư hoặc trúng thầu cung cấp vật tư, nếu trị giá vật tư cung cấp lớn hơn hạn mức thanh toán chậm, thì Bên A sẽ có quy chế riêng về hạn mức thanh toán chậm đối với từng dự án cụ thể.

Phương thức thanh toán:

Bên B phải thanh toán cho Bên A qua ngân hàng bằng chuyển khoản theo các kỳ hạn thanh toán nêu trên.

Quy định về chứng từ thanh toán:

– Thanh toán bằng chuyển khoản: Bên B trả vào tài khoản của Bên A tại Ngân hàng  đã nêu trong phần đầu của hợp đồng, Báo có mà Bên A nhận được từ Ngân hàng sẽ là căn cứ xác định số tiền Bên B đã thanh toán.

4 THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO: Đối với khoảng 5-10 đơn hàng thanh toán ngay để có lịch sử giao dịch sau đó, sẽ đánh giá và xét hạn mức công nợ tuỳ vào định hướng phát triển.

 

VIETCERAMICS:

–         Quý khách hàng chỉ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên Công ty: khi được cung cấp Phiếu thu hoặc Phiếu nhờ thu của Công ty có đóng mộc dấu.

–         “Trong trường hợp Bên mua chậm thanh toán tiền đặt cọc cho Bên bán, tiến độ hàng về sẽ bị chậm tương đương theo số ngày chậm thanh toán.”

 

5 NỆM Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 

6 KHOÁ ĐIỆN TỬ Đối với khoảng 5-10 đơn hàng thanh toán ngay để có lịch sử giao dịch sau đó, sẽ đánh giá và xét hạn mức công nợ tuỳ vào định hướng phát triển.