Phòng họp

Phòng họp

Sự hợp tác là nền tảng để hoàn thành công việc tại nơi làm việc. Gặp gỡ đồng nghiệp, chia sẻ ý tưởng, động não, thống nhất ý kiến và căn chỉnh chiến lược thực thi là điều tối quan trọng để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển. 

Sự hợp tác bao gồm các cuộc trò chuyện bình đẳng giữa hai người, những cuộc thảo luận nhóm để lên ý tưởng hoặc là những cuộc họp trực tuyến với các đồng nghiệp trên khắp thế giới. Tại hầu hết các văn phòng, những hoạt động này đều diễn ra trong phòng họp. Tuy nhiên, không gian cộng tác tốt nhất không phải chỉ là vài chiếc ghế đặt xung quanh một cái bàn, vây quanh là bốn bức tường.

Phòng họp
Phòng họp

Nội thất trong phòng