Phòng làm việc giám đốc

Phòng làm việc giám đốc

Phòng giám đốc là một phần quan trọng của văn phòng công ty. Có thể nói đây là bộ mặt của người lãnh đạo, đồng thời là nơi thể hiện đẳng cấp và năng lực của doanh nghiệp. Chính vì thế nguyên tắc thiết kế phòng giám đốc không thể qua loa mà phải chỉn chu và đảm bảo nhiều yếu tố.

Một thiết kế phòng giám đốc, phòng lãnh đạo đạt tiêu chuẩn, thể hiện đẳng cấp, khẳng định thương hiệu người đứng đầu doanh nghiệp.

Phòng làm việc giám đốc
Phòng làm việc giám đốc

Nội thất trong phòng